Namiesto pondelkovej porady (prehľad 15. – 21. januára 2018)

Zažil som už adrenalinové stories ako faxovanie podania niečo po 23. tej hodine posledného dňa odvolacej lehoty, či zbesilú jazdu na poslednú otvorenú poštu v meste tesne pred záverečnou.

Ale aj tragický príbeh, kedy zlé vyznačenie lehoty doručenia rozhodnutia súdu v internom systéme kancelárie (o deň skôr) spôsobilo sklamanie a rozčarovanie všetkých zúčastnených, keď vyšlo najavo, že si advokát nechal odvolanie na posledný deň.

Napriek tomu patrím k  presvedčeným prívržencom ponechávania si vecí na posledný deň lehoty.

Presnejšie povedané vynúteným prívržencom -  z teoretického hľadiska  uznávam, že ideálne je každé podanie vybaviť obratom. Prax ma však naučila, že podať trebárs odvolanie okamžite síce priniesie dobrý pocit z rýchle vykonanej práce, všetci ostatní sa ním (odvolaním) prvý krát budú zaoberať až po uplynutí odvolacej lehoty (a mojim dobrým pocitom nikdy).

A tak sa v tejto hre už len zdokonaľujem – mám presne naštudované, v ktorých konaniach stačí podať blanko podanie, pretože ho dodatočne možno bez problémov doplniť a rovnako presne ovládam všetky technické spôsoby (smútim za starým dobrým faxom) uplatnenia podania na príslušnom orgáne.

Slušne zvládam aj argumentačné postupy ako presvedčiť klientov, že nie je dôvod zaoberať sa podaním skôr ako posledné dní lehoty.

A tak si prokrastinujem a prokrastinujem...

Aby vzrušenie neopadlo úplne, posledné dni lehôt si nikde nevyznačujem a nosím ich v hlave.

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

Ďalšie tri novinky v Zbierke zákonov, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou nikdy v živote neprečítam...

15. január 2018                            13/2018 Z. z.  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

18. január 2018                            14/2018 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

19. január 2018                            15/2018 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: