Namiesto pondelkovej porady (prehľad 13. – 19. máj 2019)

Bežný hokejový zápas je plný priestupkov, niekedy aj trestných činov, o súkromnoprávnych deliktoch ani nehovoriac.

Poriadna bitka by totiž mohla naplniť skutkovú podstatu trestného čina výtržníctva, ústa rozbité pukom by určite boli na priestupok, a ak by aj tu mala vyčíňať všade prítomná ultima ratio, stále by sa našlo niekoľko civilných nárokov na náhradu škody. Nejde vôbec o jednoduché právne otázky, viac sa môžete dočítať napríklad v príspevku J. Čolláka.

Pri prehrabávaní sa v internetových análoch vyjde najavo, že sa za jeden z najkontroverznejších z hľadiska následných právnych ťahaníc sa považuje zápas z marca 2004 medzi Vancouver Canucks a Colorado Avalanche, v rámci ktorého došlo k tzv. Bertuzzi – Moore incidentu. Dalo by sa to tiež nazvať „keď sa hokej zmení na mortal kombat“...  V tomto prípade sa incident skončil viacerými trestnými a civilnými procesmi. Celý si ho môžete pozrieť a potom si - namiesto pondelkovej porady - môžete precvičiť právnickú angličtinu a prečítať si všetky podrobnosti.

Problémy s fair play sa toho času vyskytujú aj mimo hokejových ihrísk:

(Niekde v Bratislave alebo v Košiciach...)

Hosť v reštauračnom zariadení si pozerá ponukový lístok. Pri textovej časti je príjemne prekvapený tým, že je napísaná úhľadnou angličtinou. Časť s číslicami vyvoláva zdesenie.

Čašníčka už tuší o čo ide a z diaľky sa uškŕňa. Pri prvom kontakte s hosťom už  len potvrdí svoj predpoklad, že nie je zo zahraničia a akože nič prehodí:

Nebojte sa, pre vás tu máme slovenské ceny.“

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

14. máj 2019  126/2019 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

15. máj 2019  127/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2009 Z. z.

15. máj 2019  128/2019 Z. z.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

17. máj 2019  129/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

17. máj 2019  130/2019 Z. z.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.

17. máj 2019  131/2019 Z. z.
Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.
Ilustračné foto: pixabay.com

 

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: