ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Faktická poznámka k zaručenej konverzii

V odbornom právnickom časopise Bulletin slovenskej advokácie (1-2/2019) bol publikovaný článok od Martina Friedricha na tému zaručená konverzia. Článok považujeme z pohľadu advokátov za prínosný, pretože obsahuje zhrnutie podstatných otázok na zorientovanie sa v problematike, pričom je obohatený aj o poznatky z praxe a skúsenosti so softvérovými produktmi na výkon zaručených konverzií. Napriek tomu si dovoľujeme v reakcii na predmetný článok spresniť a doplniť niektoré informácie, ktoré v ňom odzneli.

Ide o nasledovné okruhy otázok:

Na tému elektronizácia výkonu advokácie sme napísali:

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Základné pojmy, výhody a nevýhody, porovnanie produktov (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Zaručená konverzia (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Je potrebné zaručene konvertovať splnomocnenie? (TU)

ELEKTRONIZÁCIA VÝKONU ADVOKÁCIE: Elektronický návrh na vklad do katastra nehnuteľností (TU)


Róbert Kuchár

Archimetes, s.r.o. (podpisuj.sk)

ilustračné foto: pixabay.com

PRINT
PRINT
Diskusia
Pridať nový príspevok
|právnik od roku
Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: