Cenník a platby

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (komentár: Matúš Králik) - ROČNÝ PRÍSTUP: 24,- EUR 

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov (komentár Alexander Bröstl ml., Tomáš Čentík) - ROČNÝ PRÍSTUP: 12,- EUR 

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov (komentár Alexander Bstl ml., Tomáš Čentík) - ROČNÝ PRÍSTUP: 14,- EUR 

Exekučný poriadok (komentár Martin Serfözö)- ROČNÝ PRÍSTUP: 28,- EUR  

_____________________________________________________________________________________________________

Každú z publikácii je možné predplatiť na obdobie kalendárneho roka - predplatné zahŕňa neobmedzený prístup ku všetkým informáciam k danej publikácii (komentár, staršie znenia, dôvodová správa atď.) vrátane uživateľských diskusií a akýchkoľvek prípadných rozširení publikácie (doplnenia a úprava komentára, dopĺňanie judikatúry a pod.).

Ceny predplatného jednotlivých publikácií budú oznámené pri sprístupnení konkrétnej publikácie.

Predplatné je možné uhradiť prevodom na účet (pre klientov Tatrabanky najjednoduchšie prostredníctvom TATRAPAY) alebo prostredníctvom systému CARDPAY - bližšie informácie o platbe Vám budú oznámené v procese objednávania predplatného.

Portál Ulpianus
Kontakt
Partnerom projektu je:

SPOLUPRACUJEME S: