Namiesto pondelkovej porady (prehľad 6 – 12. januára 2020)

V decembri minulého roka obletela svet informácia (české média informovali napríklad TU) o vyčíňaní viac ako 200 - člennej skupiny právnikov v pakistanskom Lahore.

new-years-day-4722431_640.jpgzdroj: pixabay.com

Objektom útoku sa stala miestna nemocnica - vylamovali sa okná, dvere, zničené boli nemocničné zariadenia a horeli autá. Došlo k fyzickému útoku na lekárov a nemocničný personál a podľa niektorých zdrojov zomreli až traja ľudia (pacienti, ktorí ostali bez lekárskej starostlivosti). Po príchode policajtov sa hnev obrátil proti nim, v tentokrát leteli vzduchom kamene a zazneli výstrely do vzduchu.

Toto všetko spôsobili právnici (v niektorých zahraničných príspevkoch sa výslovne uvádza, že išlo o advokátov, iné používajú len všeobecnejšie označenie právnik)  nahodení v oblekoch a kravatách.   

Na začiatku celého príbehu je novembrová návšteva jedného z právnikov v miestnej kardiologickej nemocnici. Podľa jednej verzie tam bol hospitalizovaný jeho príbuzný, došlo však k sporu s lekármi a keď si zavolal na pomoc svojich kolegov, všetko skončilo zranením troch právnikov. Iná verzia hovorí o tom, že právnik odmietol čakať v rade a chcel byť uprednostnený, čo vyústilo do sporu s lekárom. Ten o celom spore umiestnil na sociálne siete video, čo pobúrilo ostatných advokátov.

Každopádne, následne sa mali právnici revanšovať tým, že chceli lekárov obviniť z terorizmu a dostať ich za mreže. Miestna polícia však takýto postup odmietla – to malo právnikov vyburcovať  a v týždni kedy došlo k útoku na nemocnicu zorganizovali proti polícii protestnú demonštráciu za to, že doktorov neuväznila. Potom sa právnici rozhodli, že protestovať budú pred inkriminovanou nemocnicou...

A zvyšok príbehu už poznáte... zábery obsahuje napríklad táto reportáž.

Podľa všetkého v oných končinách nie sú podobné zážitky úplnou výnimkou. Tu si môžete v angličtine prečítať ďalší bizarný príbeh z právneho prostredia...

V roku 2020 želáme právnikom čo najmenej frustrácie a všetkým ostatným čo najmenej zúrivých právnikov!

 

Vyšlo v Zbierke zákonov

10. január 2020        1/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

10. január 2020        2/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove

10. január 2020        3/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine v znení vyhlášky č. 265/2018 Z. z.

10. január 2020         4/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 114/2019, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov s označením vrt LH-2A, vrt LH-3, vrt LH-4 a vrt LH-5 v Legnave

10. január 2020         5/2020 Z. z.
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

10. január 2020         6/2020 Z. z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Prečítali sme


Šaňo Bröstl ml.

Ilustračné foto: pixabay.com

 

Tlačiť
Diskusia neobsahuje žiadne príspevky
Právnik od roku Reagovať